COVERS VAN DE 20e EEUW 2 – Nationaalsocialisme – LE RIRE 18 augustus 1934

Le Rire (Le premier journal humoristique Français) bestaat in 1934 veertig jaar. Het is een vriendelijk weekblad dat elke zaterdag de lezer gerust stelt met gemengde berichten, advertenties, feuilletons, puntig commentaar op de politiek en veel goedaardige spotprenten. Maar de omslag van 18 augustus, van de hand van J. Sennep, is uitermate grimmig. 

Adolf Hitler is afgebeeld onder de titel ‘L’auréole’. In een groezelig uniform staat hij voor een decor van schietschijven. De grootste daarvan fungeert als aureool. Scherpe satire, maar het is niet echt om te lachen, want uit de gelaatsuitdrukking van de Duitse leider spreekt haat en waanzin.
Hitler is na de dood van president Hindenburg op 2 augustus ook staatshoofd geworden, zijn officiële titel Führer en Reichskanzler. Onmiddellijk laat hij officieren en manschappen trouw zweren. Niet aan de grondwet, maar aan Hitler persoonlijk. Ruim een maand eerder heeft hij in de bloedige Nacht van de Lange Messen zijn voormalige SA-kameraden uitgeschakeld. De weg is vrij om de doelstellingen van het nationaalsocialisme te verwezenlijken. 

De Europese regeringsleiders vragen zich nog af of met Herr Hitler zaken kunnen worden gedaan, maar tekenaar Sennep laat die zaterdagochtend zijn lezers geen keuze.

About Me

Klaas Kornaat is freelance historicus, in te huren voor publicaties, exposities, educatieve projecten, websites, lezingen en diverse activiteiten op historisch terrein.

Copyright

© Kopiëren en overname van teksten of afbeeldingen van deze website alleen na toestemming van de auteur. Gebruik het onderstaande contactformulier.

Archive