Vanaf zijn jonge jaren verzamelde Kornaat papieren historie. Hij bewaarde foto’s, kranten, tijdschriften, brochures, correspondentie, persoonlijke documenten en velerlei soorten drukwerk om een kleurrijk tijdsbeeld vast te leggen. De nadruk lag daarbij op de grote politieke veranderingen van de Twintigste Eeuw, de wereldoorlogen en alle ontwikkelingen die daarmee samenhingen onder het motto: de mens in beweging.