COVERS VAN DE 20e EEUW 3 – Franklin Delano Roosevelt – VRIJ NEDERLAND 21 april 1945

In een opsomming van de meest invloedrijke personen van de 20e eeuw kan een Amerikaanse president niet ontbreken. De keuze valt dan al snel op Franklin Delano Roosevelt die in de twaalf jaar dat hij de zware functie vervulde (1933-1945) natuurlijk genoeg fouten maakte, maar toch vooral bekend zal blijven als economisch vernieuwer met een sociaal gezicht. Bovendien loodste hij de Verenigde Staten ook nog eens door de Tweede Wereldoorlog. Hij had, ondanks een verlammende ziekte die hem het lopen onmogelijk maakte, bovendien een zeer vitale uitstraling die miljoenen Amerikanen weer hoop gaf in wanhopige situaties. 

In zijn vroege jaren bekwaamde Roosevelt zich, net als vele andere jonge talenten, in de kneepjes van de Amerikaanse politiek. In de praktijk ontpopte hij zich als tovenaarsleerling die een neus had voor de juiste keuze op het goede moment. Hij had ontegenzeggelijk de trekken van een opportunist en zijn ijdelheid was legendarisch, maar hij paarde dit aan een groot rechtvaardigheidsgevoel en een sterke drang om wezenlijke veranderingen door te voeren. 

Tijdens de presidentsverkiezingen van 1932, toen de economische crisis in de Verenigde Staten in alle hevigheid woedde, werd hij gekozen in de hoop dat hij meer kon doen dan de zwakke republikein Hoover. Hij verraste vriend en vijand met een herstelprogramma (New Deal), waarbij de overheid de verantwoordelijkheid opeiste voor het scheppen van werk, het aanjagen van de productie en de toezicht op economische regelgeving. 

Onder zijn bezielende leiding kwam het tot een opzienbarende wedergeboorte van de Amerikaanse bedrijvigheid die grote invloed had op de wereldeconomie. Een en ander werd nog versterkt door de leidende rol van de Verenigde Staten tijdens de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Als enige president in de geschiedenis werd Franklin Roosevelt driemaal herkozen en werd hij wereldwijd gezien als het symbool van democratie en vrijheid die het hadden gewonnen van crisis, oorlog en dictatuur. Roosevelt overleed in april 1945 voordat genoemde overwinning een feit was. In het moegestreden Europa werd hij als en held beschouwd en een redactioneel schrijven begon met: ‘Een stralend licht is gedoofd’.

About Me

Klaas Kornaat is freelance historicus, in te huren voor publicaties, exposities, educatieve projecten, websites, lezingen en diverse activiteiten op historisch terrein.

Copyright

© Kopiëren en overname van teksten of afbeeldingen van deze website alleen na toestemming van de auteur. Gebruik het onderstaande contactformulier.

Archive