De Verenigde Staten verdienen weer een New Deal

In deze dagen van armoede waarin geraaskal op Twitter en termen als ‘fake news’ de publieke opinie beheersen wordt er naar speeches en commentaren van kenners al helemaal niet meer geluisterd.

Kreten en sluwe steekwoorden domineren de politieke stemming. Een troost: dat is altijd al zo geweest. Niet vuistdikke rapporten en analyses, of diepe economische inzichten zijn beslissend. Een simpel sentiment of een enkel woord zet de toon en brengt mensen in beweging. Vaak wordt later pas duidelijk hoe belangrijk deze slogans waren. Obama heeft vanaf het begin van zijn stormachtige loopbaan voortdurend gehamerd op het woord ‘change’. Het heeft hem acht jaar als president opgeleverd, maar hij zal in de boeken ook worden afgerekend op hoeveel verandering hij werkelijk tot stand kon brengen.
  
In 1932 stonden de Verenigde Staten aan de rand van de afgrond, de beurs was in elkaar geklapt en meer dan 16 miljoen Amerikanen waren werkloos. De zittende president Hoover zei dat zijn beleid zou werken, dat er geen reden was voor paniek en dat zijn tegenstander Franklin Roosevelt gevaarlijke radicale ideeën had. Roosevelt had grote moeite de democratische kandidaat te worden, hij was zeker niet favoriet. Maar op het hoogtepunt van de Democratische Conventie vloog hij naar Chicago en sprak zijn volgelingen toe. Dat was nog nooit vertoond want kandidaten moesten volgens de traditie thuis op hun overwinning wachten. 

Hij zei: ‘Laat het symbolisch zijn dat ik hier sta, laat het vanaf nu de taak van onze partij zijn te breken met slechte tradities. … Ik roep u op en ik verplicht mijzelf tot een ‘New Deal’ voor het Amerikaanse volk. Laat een ieder hier profeet zijn van een nieuwe orde gebaseerd op deskundigheid en moed. Dit is veel meer dan een politieke campagne, het is een roep om de wapens op te nemen. Steun me hierin, niet om stemmen te winnen, maar om deze kruistocht te winnen en Amerika weer aan het eigen volk terug te geven’.

Deze woorden gingen, nog zonder radio en tv, over heel Amerika en vanaf de zomer vocht Hoover tegen zijn eigen stoffige, negatieve imago: hij kon niet meer winnen. Alle Amerikanen wilden verandering en een eerlijke kans op een menswaardig bestaan, een New Deal. Het wordt wellicht tijd om deze legendarische kreet nieuw leven in te blazen en de Amerikaanse Droom terug te geven aan alle burgers, van welke afkomst ook. Hij was nooit bedoeld voor een handvol regenten die zich onaantastbaar wanen.

 

About Me

Klaas Kornaat is freelance historicus, in te huren voor publicaties, exposities, educatieve projecten, websites, lezingen en diverse activiteiten op historisch terrein.

Copyright

© Kopiëren en overname van teksten of afbeeldingen van deze website alleen na toestemming van de auteur. Gebruik het onderstaande contactformulier.

Archive