Interview verschenen op de website GESCHIEDENIS.NL

Interview verschenen op de website GESCHIEDENIS.NL

Historicus Klaas Kornaat (1957) verzamelt papier. Politieke prenten, tijdschriften, kranten, brochures, pamfletten en reclamemateriaal uit de late negentiende en twintigste eeuw. Bijzondere exemplaren van vroege geïllustreerde bladen (l’Illustration) en latere...