De pen als wapen: de kracht van de politieke prent

De pen als wapen: de kracht van de politieke prent

Vanaf de eerste afbeeldingen van mensen (‘portretten’) probeerden kunstenaars en ambachtslieden niet zozeer een persoon af te beelden, als wel de mening (‘verering of verguizing’) die men over iemand had. Ten tijde van de grote revoluties in de achttiende eeuw zien we...